Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk gedaan te worden aan onze gegevensbeheerster. De opzegging gaat in per de 1e van het kwartaal volgend op de datum waarop de opzeggingsbrief is ontvangen.

Sabine Švajgr-Wierstra
Dingshoflaan 88
8043 RP Zwolle