De contributie dient per kwartaal (1e van de desbetreffende maand) d.m.v. automatische incasso te worden voldaan. U krijgt hiervoor een machtigingsformulier van de leiding of onze gegevensbeheerster.

Bij lid worden na de 1e van het kwartaal wordt vanaf de 1e van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de eerste opkomst plaatsvond de automatische incasso geïnd. Voor de resterende weken volgt eenmalig een aparte rekening. Hiervoor geldt de datum eerste opkomst zoals op het aanmeldingsformulier aangegeven door de speltakleiding. De verzekeringen gelden vanaf de datum eerste opkomst. Iedereen die lid is van onze scoutinggroep, uitgezonderd het “Zeepbelabonnement”, is tevens lid van Scouting Nederland. De landelijke contributie zit in de vermelde bedragen.

Voor nieuwe leden geldt een proeftijd van 6 opkomsten (6 weken meedraaien), bij vertrek binnen de proeftijd wordt de contributie van die 6 opkomsten niet in rekening gebracht. Buitengewoon lid en Zeepbel abonnement dient eveneens d.m.v. automatische incasso voldaan te worden. De hiervoor verschuldigde bedragen worden per 1 januari van enig jaar geïncasseerd.

Gewoon lidmaatschap Contributie      
Speltak Bevers 42,50 euro per kwartaal    
Speltak Welpen 46,00 euro per kwartaal    
Speltak Scouts 51,50 euro per kwartaal    
Speltak Sherrows 55,50 euro per kwartaal    
Speltak Stam 43,00 euro per kwartaal    
Buitengewoon lid 49,50 euro per jaar * Buitengewoon lid (met zeepbel abonnement)
Zeepbel abonnement 37,00 euro per jaar * En zeepbel abonnement uitsluitend per jaar

Indien incasso’s niet geïnd kunnen worden dient een herinnering te worden verzonden. Opnieuw een nota sturen kost geld en extra werk, reden waarom het verschuldigde bedrag is verhoogd met telkens €2,50 per aanmaning.