Als je lid wordt van een Scoutinggroep of -regio word je ook lid van de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland, Scouting Nederland. Ga je aan de slag als landelijk vrijwilliger, dan word je ook lid van de vereniging. Binnen de vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren. Dat vinden we bij Scouting heel erg belangrijk. Daarom zijn deze afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Bij het lid worden van een groep, regio of de landelijke organisatie, is het de bedoeling dat je kennis neemt van het huishoudelijk reglement. Je kunt het document op deze pagina downloaden.

Download het huishoudelijk reglement

Als landelijk vrijwilliger doe je je werk onbetaald. Toch biedt Scouting Nederland naast begeleiding enkele aanvullende voorzieningen waar je als vrijwilliger baat bij hebt. Daarnaast is er een aantal aanvullende voorwaarden, zoals een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Download het document Voorwaarden en voorzieningen landelijk vrijwilligers