Omdat het lastig is iemand van 9 jaar voor dezelfde activiteit te interesseren als iemand van 16 jaar, zijn de kinderen ingedeeld op leeftijd. Zo’n leeftijdsgroep heet bij ons een speltak, en deze zijn bij de VLG als volgt ingedeeld:

Speltak

Leeftijd kind

Wanneer?

Hoe laat?

Bevers

5 -7 jaar

Zaterdagochtend

09:30-12:00 uur

Welpen

7 - 11 jaar

Zaterdagochtend

09:30-12:00 uur

Scouts

11 - 15 jaar

Zaterdagmiddag

13:30-16:30 uur

Sherrows

15 - 18 jaar

Vrijdagavond

19:30-23:30 uur

Stam

18 - 23 jaar

Zaterdagavond

19:30-23:00 uur

Alle speltakken hebben één keer per week opkomst, met uitzondering van: 

- Feestdagen die in het weekend vallen
- Weekvakanties zoals de herfst-, kerst-, krokus- en zomervakantie. In principe is dan het eerste weekend wel opkomst, en de weekenden daarna niet.
- De welpen hebben tijdens de meivakantie zomerkamp, de scouts, sherrows en stam hebben tijdens de zomervakantie zomerkamp.
- Deze regels gelden niet voor de stam, zij hebben in principe elke week opkomst.

Wij streven er bij de Vaandrig Lengton groep naar de kinderen geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Daarom worden bij de bevers en welpen alle activiteiten door de leiding bepaald. Bij de scouts mogen de kinderen soms zelf al delen van het programma bedenken, of hun eigen aanpak van een activiteit uitvoeren. De sherrows maken zelfstandig hun programma’s, en worden hierin ondersteund door de begeleiding. De stam zorgt zelf voor zijn programma’s, en is als het ware een ondersteuning voor de groep tijdens groepsactiviteiten, maar ook tijdens opkomsten.